Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Zápisy dětí do mateřských škol

Všechny tři naše mateřské školy se pro letošní zápisy dětí do svých zařízení rozhodly využít aplikaci Elektronický předzápis v termínu 12. 4. - 30. 4. 2021. Cílem je rodičům celý proces urychlit a usnadnit. Pro detailní informace je žádoucí vždy sledovat webové stránky konkrétní školy, do které se rodiče rozhodli dítě zapsat, ale obecně se dá říci, toto:

Ještě před termínem řádného zápisu, který je stanoven od 3. 5. do 4. 5. 2021 si z pohodlí domova rodiče vyplní elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíší" do MŠ na www.elektronickypredzapis.cz.  Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ. Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány. Pro platné podání je třeba formulář vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů, a to nejdéle do 4. 5. 2021 12.00 hodin. Po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou. K tiskopisům, které rodiče vyplní v elektronickém předzápisu, je nutné ještě dodat kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel. V případě, že jde o žádost přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo specializovaného psychologického centra. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat. Dokumenty lze doručovat i v průběhu předzápisu, vždy po dohodě s ředitelkou MŠ.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním setkání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ. Záporná rozhodnutí budou zaslána. Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Podepsaný formulář z předzápisu s povinným přílohami lze doručit těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky školy
  • emailem s platným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou na adresu MŠ
  • osobním podáním po dohodě s ředitelkou MŠ

Kontakty na místní mateřské školy:

  • Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 282 01 Český Brod. Ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová, tel.: 604 376 028, email: reditelka@msletadylko.cz, www.msletadylko.cz.
  • Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 282 01 Český Brod. Ředitelka Jaroslava Jelínková, tel: 731 495 491, email: ms_cesky_brod@mybox.cz, www.mssokolska.cz.
  • Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, 282 01 Český Brod. Ředitelka Martina Mihálová, DiS, tel: 603 295 670, email: msliblice@seznam.cz, www.skolka-liblice.cz.

 

Petra Ištvániková
PR manažerka

14.04.21 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist